ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ

В. І. Пахомов, І. В. Лукашова, С. О. Русецький

Анотація


У статті розглянуто фізичне виховання як основу гармонійного розвитку молоді. Досліджено умови фізичного вдосконалення та його вплив на розвиток особистості під час навчання. З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку суспільства фізична досконалість визначається як оптимальний рівень всебічної рухової підготовленості людини, яка необхідна їй у сфері соціально-зумовлених видів діяльності. Доведено, що у процесі навчальної діяльності на системи організму студентів діє значна кількість негативних факторів, які викликають відхилення в стані здоров’я.


Ключові слова


фізичне виховання; студенти; вдосконалення; здоров’я; гіподинамія

Посилання


Бевз В. П. Вивчення стану здоров'я студентів медичного вузу i шляхи їx вдосконалення / В. П. Бевз, М. В. Панчишина, Я.М. Федоров та інш. // Здоров'я i освіта : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1992. – Ч. 2. – С. 203 – 207.

Курпан Ю. И. Движение против остеохондроза / Ю. И. Курпан, Е. А. Таламбум, Л. Л. Силин. М. : ФиС, 1987. – С. 10 – 12.

Ніколаєв С. Ю. Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних особливостей: дис. … канд. фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Ніколаєв Сергій Юрійович. – Луцьк, 2004. – 175 с.

Турчина Н. І. Педагогічні особливості моделей фізичного виховання студ ентів ВНЗ на різних курсах навчання : дис. канд. наук : 24.00.02 / Н. І. Турчина. – Київ, 2008. – 228 с.

Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М. : Издательский центр "Академия", 2002. – 480 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х