ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ-СТЮАРДІВ «ДОНБАС АРЕНИ»

Н. В. Іваненко, Н. А. Орленко

Анотація


У статті розглянута система професійної підготовки менеджерів-стюардів на “Донбас Арені” за допомогою створення відповідних умов. Були визначені рівні сформованості готовності до професійної діяльності менеджерів-стюардів «Донбас Арени» за об’єктивними та суб’єктивними критеріями.


Ключові слова


менеджери стюарди; умови; професійна діяльність; підготовка

Посилання


Богданова І. М. Модульне навчання. / І. М. Богданова. – Одеса: ПБПУ ім. К. Д. Ушинського, 2001. – 357с.

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии /Под ред. С. А.Смирнова. – М.: Изд.центр “Академия”, 2000. – 512с.

Семенюк.Т. Зарубіжні версії програмово-методичного забезпечення модульного навчання //Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – 2002. – №2(6). – С.169-177.

Столяренко Л. Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 672 с.

Фурман А. В., Гуменюк О. Є. Міні-модуль у навчанні: складники і обґрунтування // Педагогіка і психологія. – 1998. – N2. – С.96-108.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua