АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ФІЛОЛОГА У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ

А. А. Заслужена

Анотація


Дана стаття присвячена проблемі формування компетентного філолога у вищих навчальних закладах Швейцарської Конфедерації. Проаналізовано принципи здійснення цієї підготовки. Приділено увагу розвитку компетенцій студентів-філологів.


Ключові слова


філолог; вчитель; Швейцарська Конфедерація; педагогічні університети; бакалавр; магістр; Европейський мовний портфель

Посилання


Радченко Т. А., Полікультурні засади організації навчального процесу в університетах Швейцарії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Т.А. Радченко – Житомир, 2014. – 21 с.

The Swiss Education System(s): Overview and Characteristics Markus Diebold, IZB, Updated by IBB University of Teacher Education Central Switzerland, інтернет-ресурс, режим доступу: http://schulleitungssymposium.net/archiv/2011/pdf/vortraege/IS2011-DieboldNadig-11-09-09.pdf

Studying in Switzerland Universities of teacher education 2013, Berne, 2013, p. 16.

Basic Teacher Training in PH Luzern, інтернет-ресурс, режим доступу: http://www.phlu.ch/ute-lucerne/basic-teacher-training/

Universities of teacher education, University of Applied Sciences and Arts Nortwestern Switherland, інтернет-ресурс, режим доступу: http://www.fhnw.ch/staying-in-switzerland/swiss-education-system-1/universities-of-teacher-education.

Switherland: Teaching and Learning in Primary Education, інтерент-ресурс, режим доступу: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Special:Pdfprint&page=Switzerland:Teaching_and_Learning_in_Primary_Education.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment CASE STUDIES, ISBN 92-871, Council of Europe Publishing, p. 204.

PH Zurich education and training, інтернет-ресурс, режим доступу: https://www.phzh.ch/en/

Coordination of language teaChing in Switzerland Current Status – Developments – Future Prospects Sandra Hutterli (Editor) | Bern 2012

Locations, University of Applied Sciences and Arts Nortwestern Switherland, інтернет-ресурс, режим доступу: http://www.fhnw.ch/ph/school-of-education/sites.

Studying in Switzerland Universities of teacher education 2014, Berne, 2014, p. 16.

Secondary Education I, University of Applied Sciences and Arts Nortwestern Switherland, інтернет-ресурс, режим доступу: http://www.fhnw.ch/ph/ba-and-ma-degrees/degree-courses/secondary-education-i


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х