СУГЕСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

М. О. Желуденко, Т. М. Болотна

Анотація


У статті йдеться про застосування сугестивних технологій для інтенсифікації навчального процесу в умовах зростаючого інформаційного навантаження. Визначено основні сугестивні засоби, спрямовані на розкриття резервних можливостей особистості; проаналізовано метод релаксопедичного навчання як головний метод сугестопедичної технології; розглянуто можливості застосування сугестивних технологій у педагогічній практиці на різних етапах навчання, в цілому, та конкретно, у процесі вивчення іноземної мови.


Ключові слова


сугестологія; сугестивні технології; інтенсифікація навчального процесу; релаксопедичне навчання; емоційне навіювання; психотерапевтичні тренінги; інтенсифікація навчального процесу; сугестивні методи; сугестивне управління

Посилання


Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни/ В. М. Бехтерев. – СПб : Издание К. Л. Риккера, 1908. – 42 с. [Электронная библиотека RoyalLib.ru – http://royallib.ru/read/behterev_vladimir].

Гончаров С. М. Сугестивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: [навч.-метод.посіб.] / С. М. Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2008. – 118 с.

Гончаров Г. А. Суггестия: теория и практика / Г. А. Гончаров. – М. : КСП, 1995. – 320 с.

Гордеев М. Н., Евтушенко В. Г. Техники гипноза / М. Н.Гордеев, В.Г.Евтушенко. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 245 с.

Лозанов Г. К. Основы сугестологии/ Г. К. Лозанов. – София, 1973. – 225с.

Матвієнко В. Я. Соціальні технології / В.Я. Матвієнко. – К. : Українські пропілеї, 2001. – 446 с.

Мелихов И. Н. Скрытый гипноз: практ. пособие / И.Н.Мелихов. – Волгоград : Перемена, 2002. – 376 с.

Освітні технології: [навч.-метод. посіб.] / О. М. Пєхота та ін.– К.: А.С.К., 2004. – 256 с.

Пальчевський С. С. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології: [навч. посіб.]/ C.С. Пальчевський. – К.: Кондор, 2005. – 351с.

Платонов К. И. Слово как физиологический и лечебный фактор / К. И. Платонов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Медгиз, 1962. – 532 с.

Япко М. Д. Введение в гипноз : практ. руководство / М. Д. Япко. – М. : Центр психологической культуры, 2002. – 191 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua