ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Г. В. Давиденко

Анотація


У статті узагальнено напрямки вдосконалення інклюзивного процесу у вищих навчальних закладах Європейського Союзу, висвітлено основні організаційні, методичні й дидактичні заходи та засоби, які дозволяють підвищити якість навчання студентів з інвалідністю. У роботі звертається увага на такі найважливіші дидактичні аспекти вищої інклюзивної освіти як: розподіл обов’язків між учасниками інклюзивного навчального процесу; технічне й дидактичне оснащення інклюзивного навчального процесу; специфіка вступних випробовувань, поточних та рубіжних контролів знань студентів-інвалідів. Встановлено, що з метою підвищення якості навчання студентів з інвалідністю у країнах Європейського Союзу впроваджують препарування під особливі потреби графіка навчання, проходження практик тощо; уводять індивідуальний план навчання (вільне відвідування, відвідування основних курсів, індивідуальне, дистанційне, змішане навчання); збільшують термін навчання; регулярно контролюють включеність студентів з інвалідністю у процес сприймання; проведення поточного, модульного й рубіжного контролю здійснюють у найоптимальнішій формі з урахуванням сенсорних та функціональних можливостей студента з інвалідністю: тести, усне опитування, письмове опитування, комп’ютерне діагностування тощо.


Ключові слова


вища інклюзивна освіта; дидактичні методи й прийоми; організація навчального процесу

Посилання


Жаворонков Р. Н. Технология высшего инклюзивного образования инвалидов, применяемая в Соединенных Штатах Америки [Электронный ресурс] : [Электронный журнал «Психологическая наука и образование»] / Р. Н. Жаворонков. – 2010. – № 5. – С. 13 – 22. – Режим доступа : www.psyedu.ru.

Зиновьева В. И. Сопровождение студентов с ограниченными возможностями в вузах Германии (Университета Гумбольдта) / В. И. Зиновьева, М. В. Берснев // Вестник Томского государственного университета. История. – 2011. – № 3. – С. 185 – 187.

Михайлова В. П. Проблемы и вызовы высшего инклюзивного образования – взгляд преподавателя [Электронный ресурс] / В. П. Михайлова. – Режим доступа : http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/44228_full.shtml.

Отдел по работе с инвалидами Сиракузского университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://provost.syr.edu/provost/Units/ academicprograms/DISABILITYSERVICES/index.aspx.

Фассбендер К.-Й. Студенты-инвалиды в немецких вузах: равные права, разные условия : (Материалы конференции «Социальная реабилитация и поддержка инвалидов в Германии» 26 – 30 января 2010 года, г. Кёльн (Германия) [Электронный ресурс] / Карл-Йозеф Фассбендер. – Кёльн, 2010. – С. 22-24. – Режим доступа : http://www.dorogavmir.ru/text/Materialy_konferencii.doc.

European Agency for Development in Special Needs Education. Raising achievement for all learners – Quality in Inclusive Education [Електронний ресурс]. – Brussels, 2012. – 40 p. – Режим доступу : http://www.europeanagency.org/agency-projects/ra4al.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua