ПРАКТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

Н. Б. Булгакова, Н. М. Василишина

Анотація


Стаття присвячена проблемі інтенсифікації та удосконалення процесу професійної підготовки фахівців засобом впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі.Зокрема акцентується увага на теоретичному та практичному обґрунтуванні однієї найбільш ефективної комунікативної технології такої, як тренінг та розгляді модернізованої методики.

Ключові слова


технологія навчання; тренінг; педагогічні інновації; креативність; cенситивність; комунікативність; психогімнастичні вправи; сторітеллінг; модернізована методика; етапи

Посилання


Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 351 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Кіяшко О. О. Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації : дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Кіяшко Олександр Олександрович. – Луганськ, 2001. – 262 с.

Новікова Л. М. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі. / Науково-методичний посібник. - Павлоград: ЗДІЕУ, 2008. – 110 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua