НЕОБХІДНІСТЬ СФОРМОВАНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОГО ВНЗ

Я. В. Абсалямова

Анотація


У статті розкривається сутність та доводиться важливість процесу професійної самореалізації викладача вищого технічного навчального закладу. Автор дає визначення професійної самореалізації викладача. Обґрунтовується необхідність сформованості професійної мобільності як передумова його професійної самореалізації. Наголошується зокрема на ролі інтелектуальної мобільності у професійній самореалізації викладача вищого технічного навчального закладу. Визначаються напрями подальших наукових досліджень означеної проблеми.


Ключові слова


викладач вищого технічного навчального закладу; інтелектуальна мобільність викладача вищого технічного навчального закладу; професійна мобільність; професійна самореалізація викладача

Посилання


Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: європейський вимір / авт. кол. : В. Андрущенко (кер.), М. Бойченко, Л. Горбунова, І. Надольний та ін. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 220 с.

Хорунжа Л. А. Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2009. – 293 с.

Егорова, Г. И. Интеллектуализация профессиональной подготовки специалиста технического вуза: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08 [Електронный ресурс] /Г.И. Егорова. – Санкт-Петербург, 2005. – 407 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х