КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМУВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. О. Хоменко-Семенова

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки майбутніх соціальних працівників, професійний рівень яких повинен відповідати вимогам сьогодення. У роботі розкрито суть змісту готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності, обґрунтовані критерії, показники та рівні сформованості означуваної готовності.


Ключові слова


готовність; інтерактивні технології; критерії; показники; рівні готовності; соціальний працівник

Посилання


Батаршев А. В. Диагностика профессионально важных качеств / А. В. Батаршев, И. Ю. Алексеева, Е. В. Майорова. − СПб. : Питер, 2007. − 192 с.

Діденко О. В. Критерії, показники та рівні сформованості творчості як професійної якості у майбутніх офіцерів-прикордонників / О. В. Діденко // Вища освіта України. – 2007. – С. 218–223. – (Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору :

моніторинг якості освіти» ; дод. 3, т. 7).

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентісного підходу в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / [за ред. А. В. Семенової]. –Одеса : Пальміра, 2006. – 364 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua