ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

І. Б. Зарубінська

Анотація


У статті дається визначення поняття соціального  інтелекту як когнітивної складової соціальної компетентності. Розглядається історія розвитку цього феномену та аналізується досвід його експериментального дослідження. Обґрунтовується висновок про те, що на сьогоднішній час не існує єдиного уніфікованого інструменту вимірювання соціального інтелекту: усі згадані методики досліджують кількісні та якісні показники розвитку окремих його аспектів, тому мають використовуватися як взаємодоповнюючі, а висновок про рівень розвитку когнітивного компоненту та соціального інтелекту в цілому має бути результатом глибокого аналізу взаємодоповнюючих та взаємоперевіряючих фактів.


Ключові слова


соціальна компетентність; соціальний інтелект; соціальні вміння; комунікативна компетентність; когнітивна компетентність; навички невербального декодування

Посилання


Михайлова Е.С. Методика исследования социального интеллекта: [руководство по использованию]. / Михайлова Е.С. – СПб.: ГП «Иматон», 1996. – 112 с.

Стернберг Р. Практический интеллект / Стернберг Р. – СПб.: Питер, 2002. – 217 с.

Ford M. A further search for social intelligence / M. Ford, Tisak M. // Journal of Educational Psychology. – 1983. – № 75. – P. 196-206.

Guilford Y. P. The nature of human intelligence / Guilford Y. P. - N. Y.: Mc-Graw Hill, 1967.

Keating D. A search for social intelligence / D. Keating // Journal of Educational Psychology. – 1978. – № 70. – P. 218 – 233.

Kihlstorm J. Social Intelligence / Kihlstorm J., Cantor N. // Handbook of intelligence, 2nd. ed. – Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2000. – P. 359 – 379.

Sternberg R. Social intelligence and decoding skills in nonverbal communication / R. Sternberg, C. Smith // Social Cognition. – 1985. – № 3. – P. 168 – 192.

Thorndike E. Intelligence and its use / Thorndike E. // Harper’s Magazine. – 1920. –№ 140. – P. 227 – 235.

Vernon P. E. Psychological studies on creativity / P. E. Vernon // Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1967. – № 8. – P. 135-165.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua