СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Н. І. Демченко

Анотація


У статті розглядаються основні аспекти формування та розвитку професійної культури майбутніх фахівців інженерної галузі в умовах вищого технічного навчального закладу. Визначена роль інженерної творчості в процесі особистісного і професійного розвитку сучасного фахівця.

Ключові слова


професійна освіта; професійна компетентність; творчість; інженерна діяльність; професійна культура

Посилання


Болодурина Э.А. Теоретико-методологические предпосылки изучения и формирования профессиональной культуры студентов.// Педагогическое образование и наука. - 2007. - №4. С.75-83.

Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Э. Э. Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: Учеб. пособие. –М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 216 с.

Лузік Е.В. Психолого-педагогічна підготовка до професійної діяльності у технічному університеті.// Науково метод. збірник «Шляхи розвитку духовності та освіти». Вінниця -2006. С. 219-226.

Михелькевич, В. Н. Основы научно-технического творчества : учеб.-метод. пособие для преподавателей вузов / В. Н. Михелькевич, В. М. Радомский. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с.

Моляко В.О. Стратегії творчої діяльності / за загальною редакцією В.О. Моляко. – К.: «Освіта України», 2008. – 702 с.

Петрук В. А. Модельний підхід як складова формування фахових компетенцій майбутнього випускника технічного ВНЗ // Освітянські обрії: реалії та перспективи: Зб. наук. праць. – К.: ІПТО, 2007. - № 1. – С. 141-146.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua