Том 2, № 11 (2009)

Зміст

Статті

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ МАРОК ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ PDF
Олександра Василівна Хортюк 79-83

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМ ЯК ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Ольга Юріївна Шереметьєва 4-8
ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Юрій Валентинович Корнєєв 9-13

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ПРАВОМ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ PDF
Наталія Миколаївна Оніщенко 14-18
ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЯК ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН PDF
Віктор Валерійович Ладиченко 19-23

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СИНЕРГІЗМ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКІВ PDF
Михайло Олександрович Баймуратов 24-29
ПРО СИСТЕМУ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Володимир Іванович Курило 30-33
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Анатолій Іванович Марущак 34-38

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ярославна Миколаївна Шевченко 39-46
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Марина Миколаївна Гуренко-Вайцман, Андрій Андрійович Мусін 47-51
ДОГОВІРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
Володимир Васильович Луць 52-55
ПОНЯТТЯ БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА УКРАЇНИ PDF
Ніна Володимирівна Дараганова 74-78

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ PDF
Леонід Аркадійович Жук, Інесса Леонідівна Жук, Олена Миколаївна Неживець 56-60
Ф'ЮЧЕРСНІ КОНТРАКТИ ЯК ВИД БІРЖОВИХ УГОД PDF
Володимир Миколайович Малишко 61-65
ПРАВО НА СТРАЙК: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД PDF
Анна Сергіївна Пазенюк 70-73

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

СУТНІСТЬ ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віктор Володимирович Назаров 66-69

ПРАВОВА ОСВІТА

Роль юриста в житті суспільства і держави (науково-практичний круглий стіл) PDF
Петро Васильович Шумський 88-89
ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО І КОСМІЧНОГО ПРАВА ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ PDF
Василь Дмитрович Шинкарук 90-94

РЕЦЕНЗІЇ

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ) PDF
Марина Миколаївна Гуренко-Вайцман 84-85
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА PDF
Володимир Федорович Антипенко 86-87


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949