Правові засади реалізації прав та законних інтересів малолітніх в Україні та шляхи їх удосконалення

Юлія Миколаївна Денисенко

Анотація


В даній статті автором проаналізовано сучасний стан реалізації прав та законних інтересів малолітніх в Україні, а також надані пропозиції щодо шляхів удосконалення національної правової системи у сфері забезпечення захисту малолітніх серед інших груп населення.


Ключові слова


національне законодавство; малолітні; права та законні інтереси; захист; правове регулювання

Посилання


Декларация прав ребенка: Принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml.

Конвенция о правах ребенка: Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.un.org/ru/documents/decl_conv/сonventions/childcon.shtml.

Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (зі змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Шульга А. М. Теория государства и права: пособие [для подготовки к государственному (выпускному) экзамену] / А. М. Шульга. – Х., 2000. – C. 132-133.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина України. – К.: Фенікс, 2015. – C. 217.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.