АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

С. Т. Гончарук

Анотація


У статті розглядаються питання щодо сутності сучасного сприйняття інституту адміністративної відповідальності, наводяться погляди окремих учених-адміністративістів відносно поняття та ознак адміністративної відповідальності, аналізуються окремі проблеми її трансформації на сучасному етапі та висловлюються деякі пропозиції щодо удосконалення чинного адміністративно-деліктного законодавства та практики його застосування.

Ключові слова


адміністративна відповідальність; трансформації; поняття; ознаки; пропозиції щодо удосконалення; практика застосування

Посилання


Бондаренко Г. П. Адміністративна відповідальність в СРСР // Львів : Вища шк., 1975. - С. 84.

Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. / за заг. ред. проф. В. Б. Авер'янова. - Т. 1. Загальна частина. - К. : Юридична думка, 2004. - С . 430-431.

Советское административное право : учебник / под

ред. Р. С. Павловского. - К. : Вища шк., 1986. - С. 186.

Адміністративне право України : підручник. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - С. 170.

Колпаков В. К, Кузьменко О. В. Адміністративне право України : підручник. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - С . 252.

Лук'янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку : монографія. - К., 2001. - С. 34.

Гладун 3. С. Адміністративне право України. Академічний курс. - К.: Карт-бланш, 2004. - С. 123.

Лук'янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку : монографія. - К. : Ін-т держави і права, 2001. - С. 28.

Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : монографія. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - С. 313.

Гончарук С. Т. Адміністративні стягнення в системі заходів адміністративного примусу та проблеми їх удосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - № 6. - С. 38.

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Официальний текст. - М. : Омега, 2005.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.