БЕЗПЕКА ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ЯК КОМПЛЕКСНЕ ПОНЯТТЯ

А. В. Філіппов

Анотація


У статті досліджується складне комплексне поняття «безпека цивільної авіації» та його складові. На підставі наукового аналізу чинного законодавства України, міжнародного права та наукової літератури пропонується авторське визначення цих понять.

Ключові слова


безпека авіації; законодавство України; норми міжнародного права; забезпечення безпеки; акти незаконного втручання

Посилання


Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Про транспорт : закон України від 10 листопада 1994 p., № 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446.

Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України: указ Президента України від 15 січня 1998 р. № 17/98 // Урядовий кур'єр. - 1998. - № 13-14.

Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 р. № 3167-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 25. - Ст. 274.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 р. № 1587 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 19/1997.

Повітряний кодекс України: проект закону України від 10 серпня 2004 р. № 6028 // www.avia.gov.ua/pr_pku.htm.

Безпека авіації / В. П. Бабак, В. П. Харченко, В. О. Максимов та ін.; за ред. В. П. Бабака. - К. : Техніка, 2004.-584 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 1998. - Т. 1. А-Г. - 672 с.

Малеев Ю. Н. Международное воздушное право: вопросы теории и практики. - М. : Международ. отношения, 1986. - 238 с.

Міжнародне право. Основні галузі : підручник / за ред. В. Г. Буткевича. - К. : Либідь, 2004. - 816 с.

Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації : закон України від 20 лютого 2003 р. № 545-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 17.-Ст. 140.

Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Совершено в городе Минске 26 мая 1995 г. // Дипломат. вестник. - 1995. - № 7.

Інформатизація управління соціальними системами. Орг.-правові питання теорії і практики : навч. посібник / В. Д. Гавловський, Р. А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. М. Швеця, Р. А. Калюжного. - К. : МАУП, 2003. - 336 с.

Авиационная безопасность: международные конвенции и приложение 17 / сост. : А. Г. Корченко, С. В. Корпенко, Е. В. Пацира. - К. : НАУ, 2004. - 166 с.

Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті : наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.11.2005 р. № 895 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 51. - Ст. 3230.

Про затвердження Положення про нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху: наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.12.2005 р. № 917 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - Ст. 3377.

Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський (кер.) та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 528 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 1998. - Т . 1. А-Г . - 672 с.

Кримінальний кодекс України // Офіційний вісник України. - 2001. - № 21. - Ст. 920.

Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 p. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - Додаток до № 52. - Ст. 1122.

Про затвердження Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України : постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 р. № 789 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 23. - Ст. 1716.

Скрипник Ф. И., Суслова Г. А. Системный подход к проблеме предотвращения авиационных происшествий в гражданской авиации : учеб. пособие. - К. : КИИГА, 1989.-С. 92.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.