ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ ДІЗНАННЯ

Євген Дмитрович Лук'янчиков

Анотація


Аналізується характер повноважень органу дізнання в сфері кримінально-процесуальної і оперативно-розшукової діяльності.

Ключові слова


419.13.07(045)

Посилання


Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія. - Х. : Арсіс ЛТД, 2007. - 6 с.

Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. - М. : Изд-во БЕК, 1997. - 192 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 5. - К. : Укр. енцикл., 2003. - С. 364-365.

Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. - М. : Огиз, 1935. - Том. 1. - 744 с.

Громов В. Л. Дознание и предварительное следствие. - М., 1928. - 22 с.

Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. -М. : Изд-во АН СССР, 1958. - 274 с.

Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. - М., 1951. - С. 228-229.

Томасевич Ф. А. Производство дознания. - Саратов : Приволжское книжное изд-во, 1964. - 8 с.

Советский уголовный процесс / под. ред. Д. С. Карева. - М., 1967. - 203 с.

Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 565 - ХІІ // Нормативні акти України. - К., 1998. - С. 5-26.

Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка провадить дізнання. - Х. : ТОР-СІНГ, 2001. - 15 с.

Участники предварительного расследования. - Волгоград, 1972. - 88 с.

Галкин Б. А. Советский уголовно-процессуальный закон. - М., 1962. - С. 207-208.

Научно-практический комментарий к Основам уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. - М. : Госюриздат, 1960. - С. 164-165.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.