Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження за законодавством України

Софія Яківна Лихова, Віталій Ігорович Бойко

Анотація


У статті визначається кримінальна відповідальність за жорстоке поводження за кримінальним законодавством України. Розглядається вчинення злочину спеціальним суб'єктом - службовою особою, працівником правоохоронного органу. У висновку зазначається, що працівники правоохоронних органів можуть вчиняти будь-які злочини проти особи і всі ці насильницькі акти з їх сторони (випадки як фізичного, так і психічного насильства) мають охоплюватися поняттям «перевищення влади або службових повноважень». Такий підхід судової практики є недосконалим і не сприяє захисту прав та законних інтересів громадян від свавілля працівників правоохоронних органів.


Ключові слова


злочини проти життя та здоров'я; кримінальна відповідальність; катування; службова особа; працівник правоохоронного органу; дискримінація потерпілого

Посилання


Мардох Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження. Доповідь по Україні / Д. Мардох. – К.: «К.І.С.», 2010. – 108 с.

Денисова О. В. Кримінально-правова характеристика катування: дис. … канд. юрид. на-ук: 12.00.08 / О. В. Денисова; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2014. – 238 с.

Токійська декларація Основні лікарські принципи відносно катувань та інших видів жорстокого, негуманного або принизливого поводження або покарання при затриманні і взятті під варту 1975 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_011

Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання: ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1975 р. № 3452 (ххх3) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/ 995_084

Римский статут Международного уголовного суда 17 июля 1998 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/ 995_588

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист): Закон України від 12 січня 2005 р. № 2322-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 187.

Про внесення змін і доповнень до Кримі-нального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності: Закон України від 15 квітня 2008 р. № 270-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: Закон України від 5 листопада 2009 р. № 1707-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 5. – Ст. 43.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.