Становлення громадянського суспільства в Україні в умовах сьогодення

Наталія Василівна Пильгун, Дмитро Олегович Повєткін

Анотація


Проаналізовано проблему взаємодії громадянського суспільства і держави в теоретичному і соціально-політичному аспектах. Увагу зосереджено на інституційних передумовах розмежування громадянського і політичного суспільств та пов’язаних із цим особливостях демократичного врядування в умовах суспільної і державної трансформації

Ключові слова


громадянське суспільство; держава; демократія; суспільна трансформація

Посилання


Воронов І. О. Виклик «Левіафану»: еволюція і перспективи громадянського суспільства: [монографія] / І. О. Воронов. – К.: Генеза, 2007. – 400 с.

Габриелян О. А. Теория и практика формирования гражданского общества в Украине / О. А. Габриелян // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Т. 17 (56). – № 2. – Симферополь: Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2004. – С. 3-15. – (Серия «Политические науки»).

Конституція незалежної України: Документи, коментарі, статті. Книга перша. – К., 1995. – С. 136.

Коэн Д. Л. Гражданское общество и политическая теория / Д. Л. Коэн, Э. Арато; [пер. с англ.; общ. ред. И. И. Мюрберг ]. – М.: Изд-во «Весь Мир», 2003. – 784 с.

Нікітін В. В. Особливості формування громадянського суспільства в Україні / В. В. Нікітін // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2003. – № 2 (16): у 2-х ч. – Ч. 1. – С. 67-74.

Ольшанский Д. В. Политико-психологический словарь / Д. В. Ольшанский. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 576 с.

Піча В. М. Політологія: [навч. посібн.] / В. М. Піча, Н. М. Хома – К.: «Каравела», Львів, 2000. – 328 с.

Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: [монографія] / О. В. Скрипнюк. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – 600 с.

Становление гражданского общества и социальная стратификация / [З. Т. Голенкова, В. В. Витюк, Ю. В. Гридчин, А. И. Черных, Л. М. Романенко] // Социологические исследования. – 1995. – № 6. – С. 14-24.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.