ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анатолій Іванович Марущак

Анотація


У статті проаналізовано питання діяльності державних органів щодо забезпечення доступу до інформації в Україні.

Ключові слова


інформація; інформаційна безпека; державний орган; доступ до інформації; функція; загальні повноваження; спеціальні повноваження

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.

Закон України «Про Національну програму інформати-зації» від 4 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради. -1998. - № 27-28. - Ст. 181.

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки, затверджені Законом України від 9 січня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 12. - Ст. 102.

Закон України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 27. - Ст. 382.

Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 258.

Основи інформаційного права України : навч. посіб. / B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін. ; за ред. М. Я Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельника. - К. : Знання, 2004. - 274 с.

Кормич Б. А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет внутрішніх справ МВС України. - Харків, 2004 - 41 с.

Логінов О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. - Київ, 2005. - 22 с.

Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 р. № 789 // Офіційний вісник України, 2006. - № 23. - Ст. 1716.

Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. №897 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 52. - Ст. 2102.

Положення про Національну комісію з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі, затверджене Указом Президента України від 6 червня 2006 року №493 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 23. - Ст. 1711.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.