Виконання експертами-поліграфологами тактико-комунікативної діяльності у проведенні інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації

Олександр Іванович Мотлях, Анна Олександрівна Потильчак

Анотація


У статті досліджується питання щодо використання тактико-комунікативної діяльності експертом-поліграфологом до учасників проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа для перевірки вербальної інформації відносно події злочину. Визначаються особливості застосування тактико-комунікативної діяльності та пропонуються окремі засади її удосконалення

Ключові слова


комунікативна діяльність; вербальна інформація; ідеальні сліди відображення; інструментальна діагностика достовірності вербальної інформації

Посилання


Комиссарова Я. В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений / Я. В. Комиссарова, В. В. Семенов – М. : Юрлитинформ, 2004. – 224 с.

Новая иллюстированная энциклопедия. – М.: Большая Рос. энцикл., 2002. – Кн. 9 : Кл–Ку.

Лукашевич В. Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования : [моногр.] / В. Г. Лукашевич. – К. : Изд-во Укр. акад. внутр. дел, 1993. – 194 c.

Куницына В. Н. Межличностное общение : учеб. для вузов. / Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. – СПб.: Питер, 2003. – 268 с.

Боева М. В. Тактико-коммуникативная компетентность следователя (на примере взаимодействия с обвиняемым в конфликтной ситуации расследования) / Боева М. В. – Воронеж: ВГУ, 2002. – 230 с.

Удалова Л. Д. Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України: [моногр.] / Л. Д. Удалова. – К.: А. В. Паливода, 2005. – 324 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.