Протидія правопорушенням у сфері страхування: порівняльно-правовий аспект

Олександр Михайлович Заєць

Анотація


Стаття присвячена вивченню питання протидії правопорушенням у сфері страхування у вітчизняній і зарубіжній правоохоронній практиці. Питання, що стосуються процесу попередження, виявлення та припинення правопорушень у сфері страхування, розглянуті в порівняльно-правовому аспекті.


Ключові слова


кримінальне законодавство; правопорушення; шахрайство; страхове шахрайство; злочин; проступок; склад злочину

Посилання


Митрохин В. К. Внимание! Страховое мошенничество / В. К. Митрохин. − М. : ТОО «Люкс-арт», 1995. – 92 с.

Жилкина М. С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения / М. С. Жилкина. – М. : Волтерс Клувер, 2005. − 192 с.

Ларичев В., Галагуза Н. Ф. Борьба с мошенничеством в сфере страхования // Финансовый бизнес. − 1999. − № 7. − С. 57-60.

Уголовный кодекс Австрии / Пер. с нем. А. В. Серебрянниковой. − М., 2001. − 287 с.

Уголовный кодекс Голландии / под ред. Волженкина Б. В., пер. с англ. И. В. Миро-новой. 2-е изд. − СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. − 510 с.

Уголовный кодекс Польши / Науч. ред. доц. А. И. Лукашов, проф. Н. Ф. Кузнецова; Вступ. статья доц. А. И. Лукашова, проф. Э. А. Саркисовой; Пер. с польского Д. А. Барилович. − Спб., 2001. − 346 с.

Kelly E. Riddle «Insurance investigations from A to Z»: Thomas Investigative Publications, 2004. − 120 p.

Уголовное законодательство зарубежных стран (Англия, США, Франции, Германии, Японии). Сб. законодательного материала. МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет. Под ред. И. Д. Козочкина. – М.: Зерцало, 2001. – 352 с.

Попередження та викриття зловживань в установах, що здійснюють діяльність у сфері страхування та в інших організаціях, пов’язаних з відшкодуванням шкоди при настанні страхового випадку: Посібник / В. Ф. Ущаповський, С. Н. Баліна, А. Г. Байков та ін. / За ред. В. Д. Сущенка, В. І. Литвиненка. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2003. − 136 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.