Проблеми визначення адміністративної опініоніки у системі юридичних наук

Дмитро Олександрович Беззубов

Анотація


В статті розглядається проблема визначення адміністративної опініоніки в системі юридичних наук. Розкривається суть проблеми розвитку адміністративного права як головної складової забезпечення суспільної безпеки. Визначаються категорії соціології адміністративного права та дається визначення адміністративної опініоніки

Ключові слова


адміністративне право; адміністративна діяльність; соціологія адміністративного права; адміністративна опініоніка

Посилання


Шемшученко Ю. С. Розвиток сучасної правової науки. – Матеріли конференції, присвячені 60-річчю створення АН України, 2008. – 379 с.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Адміністративне право України: навчальний посібник / Д. О. Беззубов, В. О. Заросило, А. М. Подоляка та інші. – К., МАУП: ТОВ «МП Леся», 2013. –256 с.

Сафаров Р. А. Общественное мнение и государственное управление: монография / Р. А. Сафаров. – М. Институт государства и права АН СССР: Из-во «Юридическая литера-тура», 1975. – 256 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.