Соціально-культурні відносини в литовсько-польський період історії України (XIV-XVI ст.)

Олена Іванівна Маложон

Анотація


У статті визначаються соціальні-культурні відносини України у складі Литви і Польщі у XIV – першій половині XVI ст. Автор робить висновок про те, що цей період характеризується формуванням української народності, культурним відродженням, поширенням ідей реформації та гуманізму, соціальними, національними революціями.


Ключові слова


соціально-культурні відносини; Литовсько-Руська держава; давньоруські традиції; Люблінська Унія; руське право

Посилання


Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками і доповненнями / М. Грушевський. – Донецьк, 2003. – С. 134-135.

Грушевський М. Історія України / М. Грушевський. – К. : Либідь, 1991. – С. 52.

Грушевський М. Історія України-Руси: в 11 т. / М. Грушевський. – К., 1995. – Т. 5 – С. 1-8.

Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом / Я. Дашкевич // ЗНТШ. – Львів, 1991. – Т. 222. – С. 40-41.

Джерелознавство історії України. Довідник. – К., 1998. – С. 106-107.

Єфремов С. Історія українського письменства (від початків до М. Костомарова) / С. Єфремов. – Мюнхен, 1989. – С. 10.

Крип’якевич І., Дольницький М. Історія України / І. Крип’якевич, М. Дольницький. – Львів, 1991. – С. 96.

Музиченко П. П. Історія держави і права України / П. П. Музиченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – С. 101.

Фартушний А. Українська культура / А. Фартушний. – Ч. 2. Культура українських земель у складі Великого князівства Литовсько–Руського та Речі Посполитої. – Львів, 2000. – С. 66.

Чубатий М. Огляд історії українського права / М. Чубатий. – Мюнхен, 1947. – С. 116-119.

Шейко В. М., Тишевська Т. Г. Історія української культури / В. М. Шейко, Т. Г. Тишевська. – К., 2006. – 260 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.