Особливості справляння екологічного податку податковим агентом

Наталія Сергіївна Васильєва

Анотація


У статті розглянуто особливості справляння податковим агентом екологічного податку щодо здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива. Проаналізовано розмежування податкового обов’язку платника податку та податкового агента.

 

 


Ключові слова


екологічний податок; податковий агент; платник податку

Посилання


Попович А. І. Правове регулювання екологічних податків в умовах європейської інтеграції України: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.06 / А. І. Попович; Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи. – К., 2012. – 254 с.

Податковий кодекс України: станом на 01 січня 2014 року // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2014. – № 2-3. – Ст. 430.

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору: Постанова КМУ від 01.03.1999 № 303 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/303-99-%D0%BF.

Кучерявенко М. П. Податковe право України: академічний курс: підручник / М. П. Кучерявенко – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 701 с.

Дудоров О. Кримінально-правова оцінка зловживань податкових агентів / О. Дудоров // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 103-108.

Екологічний податок сплачується подат-ковим агентом під час реалізації палива // Вісник податкової служби. – 11.05.2012. – № 17-18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1766.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (з наст. змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/ 2456-17.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.