ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

Юрій Валентинович Корнєєв

Анотація


У статті з'ясовано поняття правового режиму земель авіації України та особливості практичного отримання права власності на земельні ділянки суб'єктами авіаційних підприємств.

Ключові слова


повітряне право; землі авіації; авіаційний транспорт; повітряне законодавство; правовий режим земель авіаці; приаеродромна територія; регулювання землекористування

Посилання


Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // ВВР. - 2001.

Повітряний кодекс України від 04.05.1993 року - № 3167-XII.

Про транспорт : закон України від 10 листопада 1994 року № 232 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446.

Про охорону атмосферного повітря : закон України в редакції від 21 червня 2001 р.

Про затвердження Повітряного кодексу України : постанова Верховної Ради України від 4 травня 1993 року № 3168-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 25. - Ст. 274.

Про затвердження Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України : постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 р. - № 789 // http:// zakon.rada.gov.ua.

Про утворення Державної авіаційної адміністрації : постанова Кабінету Міністрів Укрaїни від 2 листопада 2006 р. - № 1526 // http: // zakon. rada.gov. ua.

Возняк Р. П., Бочуляк Я. Я. Земельне право : збірник задач. - Львів : ЛДАУ, 2003. - 93 с.

Гіжевський В. К., Мілашевич А. В. Правове регулювання транспортною системою України. - К.: Інститут економіки, управління та господарського права, 2000.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.