Кримінальна відповідальність за угон або захоплення повітряного судна (ст. 278 КК України)

Софія Яківна Лихова, Аліса Олександрівна Кочнєва

Анотація


У статті розкривається кримінальна відповідальність за угон або захоплення повітряного судна згідно КК України. В статті також визначаються суспільна небезпека, елементи складу даного злочину, характеризуються зміст поняття «авіаційна безпека» та нормативні акти, які спрямовані на її забезпечення.

Ключові слова


угон; кримінальна відповідальність; захоплення повітряного судна; цивільна авіація; авіаційна безпека

Посилання


Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України.–2001.–№ 25-26.–Ст. 131 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/2341-14.

Токійська конвенція про злочини і деякі інші акти, які вчиняються на борту повітряних суден від 14.09.1963 [Електронний ресурс].–Режим доступу:http://zakon.nau.ua/ doc/? code=995_244.

Гаазька конвенція про боротьбу із незаконним захопленням повітряного судна від 16.12.1970 [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 995_167.

Монреальська конвенція про боротьбу із незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 23.09.1971 р. [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:// zakon.nau.ua/doc/?code=995_165


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.