ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Т. В. Рудник

Анотація


У даній статті автор досліджує деякі проблемні питання захисту авторського права в Україні, аналізує недоліки вітчизняного законодавства, міжнародні стандарти, а також проблеми, що виникають на практиці та пропонує шляхи їх вирішення.

Ключові слова


інтелектуальна власність; авторське право; вітчизняне законодавство; міжнародні стандарти; інтелектуальна діяльність

Посилання


Закон України від 19 червня 2003 р. «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 351.

Закон України від 10 листопада 1994 р. «Про ратифіка-цію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-члена-

ми» // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 46. - Ст. 415.

Піратство в Україні в 2 рази перевищує світові показники // NEWSru.ua. Кримінал. 16 травня 2007 р. http://www.newsru.ua

Паладій М. Державна підтримка інтелектуальних досягнень нації - шлях до економічного і соціального розвитку України // Інтелектуальна власність. - 2006. - № 5. - С. 4.

Кузьменко В. А. Мафия элитная : публицистический практикум по авторскому праву на основе дел патоновской академии и киевских судов. - К. : П. Яр, 1997. - 240 с.

Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права і суміжних прав: погляд на проблему // Право України. - 2003. - № 4. - С. 72-75.

Коваль А. М. Соціальні та кримінально-правові засади охорони авторського права і суміжних прав : автореф. дис. ... док. філософії в галузі права. - К., 2005. - 28 с.

Абдуліна І. Кодекс про інтелектуальну власність зачекає? // Інтелектуальна власність. - 2005. - № 2. - С. 61-65.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.