Характеристика кредитного законодавства та його недоліки

Олександр Павлович Білько

Анотація


У статті аналізуються норми чинного законодавства України, якими регулюються кредитні відносини, а також пропонуються шляхи удосконалення національного законодавства у сфері
кредитування.


Ключові слова


кредитне законодавство; кредит; кредитні відносини

Посилання


Бакун О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України / О. Бакун // Вісник НБУ.–2005.–№ 1.– С. 45-49.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, із змінами, внесеними Законом від 19.09.2013 № 586-VII. [Електронний ресурс].–Режим доступу:http:// zakon1.rada.gov.ua laws/show/254к/96-вр

Безклубний І.Я. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія / І. Я. Безклубний.–К. : Видавничо- поліграфічний центр Київський університет.–2005.–378 с.

Про лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР, нова редакція від 16.01.2004 [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/ laws/ show/ 723/ 97-вр

Господарський кодекс України: прийнятий 16.01.2003 № 436-IV, зі змінами станом на 20.04.2014 [Електронний ресурс].–Режим до-ступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/ laws/ show/436-15

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, зі змінами станом на 19.04.2014 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/show/435-15

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV, нова редакція від 11.10.2013 [Електронний ресурс].–Режим досту-пу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III, із змінами, внесеними Законом від 19.04.2014 № 1170-18. [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ 2121-14

Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV, нова редакція від 04.08.2013 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/898-15

Про іпотечне кредитування: Закон України від 19.06.2003 № 979-IV, нова редакція від 06.12.2012 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/ laws/ show/979-15

Бугель Ю. Напрямки удосконалення системи банківського кредитування / Ю. Бугель // Світ фінансів.–2008.– № 2 (15).–С. 132-136.

Оплачко Л. Кредитування як банківська операція / Л. Оплачко // Право України. – 2003. – № 2. – С. 52 – 57.

Владчин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України / У.В. Владчин // Фінанси України.–2004.–№ 1.– С. 96-102.

Бережна І. Правові аспекти іпотечного договору та статусу його сторін / І.Бережна // Юридичний журнал.–2007.– № 8.–С. 70-78.

Дубовик О.В. Дослідження факторів конкурентоспроможності банку / О.В. Дубовик // Регіональна економіка.–2007.–№ 2.–С. 149-155.

Буркальцева Д. Механізм кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д.Буркальцева // Банківська справа.–2008.–№ 4.–С. 72-79.

Костюченко А.О. Банківське право: Підручник / А.О. Костюченко.–К.: Атіка, 2011.–376 с.

Марцин В.С. Проблеми законодавчого регулювання кредитного ринку України / В.С Марцин // Фінанси.–2001.– № 3.– С. 25-29.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.