Міжнародно-правовий досвід захисту персональних даних: напрямки вдосконалення для України

Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


В статті досліджується питання особливостей захисту персональних даних в практиці європейських держав. Окремо, автор окреслює основні загрози сучасного інформаційного простору України.


Ключові слова


інформаційні відносини; персональні дані; міжнародно-правовий досвід; громадянське суспільство

Посилання


Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція № 108 Ради Європи від 28.01.1981 // Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту персональних даних / Авт. кол-в: В. Брижко, М. Гуцалюк, В. Цимбалюк, М. Швець: Монографія // За ред. доктора економічних наук, професора, члена- кореспондента Академії правових наук України М. Швеця– К.: НДЦПІ АПрН України, 2005.–334 с.

Стефанчук Р.О. До питання забезпечення цивільно- правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://univer.km.ua/visnyk878.pdf.

Пазюк А.В. Захист прав громадян у зв’язку з обробкою персональних у правоохоронній діяльності: європейські стандарти і Україна [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://cyberpeace. org.ua/files/ zahist_prav_gromadan_ uzvazku_z_obrob kou_personalnih_danih_u_ pravooh_ dialnosti.pdf.

Майданик Р.А., Дмитренко О.А. Розділ «Право на персональні дані фізичної особи» / Майданик Р.А., Дмитренко О.А. // Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик.–К.: Юстиніан, 2007.–С. 893–909.–912 с.

Брижко В.М. Про упорядкування законодавства України із захисту персональних даних / В.М. Брижко // Правова інформатика.–2008.–№ 1(17).–С. 20-34.

Рекомендації та Керівні принципи, що регулюють захист приватності і транскордонні потоки персональних даних / Пазюк А.В. Захист прав людини стосовно обробки персона- льних даних: міжнародні стандарти. [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://docs.google.com/ document /d/1hvVJPeoCVqBAauBZWjopyn58h1 VbBehAucIDV0uYEQU/edit?hl=ru&pli=1.

Кравчук М. Міжнародний досвід правового регулювання захисту персональних даних у мережі Інтернет [Електронний ресурс].–Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/ cgi-bin/irbis_nbuv/cgiir bis _64.exe?C21CO{.

Подоляк В. Систему захисту персональних даних очікують кардинальні зміни [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.kadrovik. ua/content/sistemu-zakhistu-personalnikh-danikh-och-kuyut-kardinaln-zm-ni.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:// zakon2 rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF.

Щербатюк М. Особливості захисту персональних даних в Інтернеті [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:// www.inau.org.ua/ 15.225.0.0.1.0. phtml.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.