ДО ПИТАННЯ ДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРАМИ НА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

C. Я. Вавженчук

Анотація


У даній статті автор звертає увагу на окремі аспекти юридичної природи відповідальності учасників договірних відносин у сфері постачання електроенергії. Приділяється увага науковим підходам щодо визначення цивільно-правової відповідальності, об'єктному та суб'єктному складу відповідальності у разі порушення договору на постачання електроенергії.

Посилання


Цивільний кодекс України : офіційне видання. - К. : Атіка, 2004. - 416 с.

Про затвердження Правил користування електричною енергією : постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 р. № 28 / http : //www.liga.net

Цивільний кодекс Української РСР // Відомості Верховної Ради. - 1963. - № 30.

Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия : опыт комплексного исследования. - С. 583.

Годэмэ Е. Общая теория обязательств : пер. с фр. // Учен. труды ВИЮН. - М. : Юриздат, 1948. - Вып. ХІІІ. С. 309.

Грибанов В. П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязаностей. - М. : Знание, 1973. - С. 24-25.

Иоффе О. С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. 2. - . Ленинград, 1978. - С. 128.

Матвеев Г. К. Вина в советском гражданском праве. - К. : Изд-во КГУ, 1955. - С. 20.

Мамут Л. С. Проблема ответственности народа // Вопросы философии. - 1999. - № 8. - С. 19-28.

Мейер Д. І. Русское гражданское право. Ч. 1. - М. : Статут, 1997. - С. 264.

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. — М. : Статут, 2000. - С. 37.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.