Адміністративний процес у сучасній вітчизняній правовій доктрині

Степан Тихонович Гончарук

Анотація


У статті аналізуються основні концепції поняття та змісту адміністративного процесу у сучасній вітчизняній правовій доктрині. Автор обґрунтовує висновок про необхідність розуміння адміністративного процесу у двох вимірах: управлінському (сфера публічного управління) та судочинному (адміністративне судочинство).


Ключові слова


адміністративне право; адміністративний процес; публічне управління; адміністративне судочинство

Посилання


Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: підруч. / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій.–К.: Атіка, 2008.–420 с.

Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР / Н.Г. Салищева.–М.: Юр. лит., 1964.–158 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.; у 2 т. / за заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. Т.I. Загальна частина.–К.: Юридична думка, 2004.–582 с.

Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник.–К.: Прецедент, 2007.–531 с.

Бандурка О.М. Адміністративний процес: підруч. / О.М. Бандурка, М.М. Тищенко.–К.: Літера ЛТД, 2001.–336 с.

Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навч. посіб. / О.В. Кузьменко.–К.: Юрінком Інтер, 2013.–208 с.

Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський.–К.: Юрінком Інтер, 2008.–495 с.

Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен / В.К. Колпаков.–К.: Юрінком Інтер, 2004.–С. 358.

Колпаков В.К. Адміністративне судочинство в Україні: лекція / В.К. Колпаков // Право України.–2014.–№ 3.– С. 145-151.

Миколенко О.І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність: навч. посіб. / О.І. Миколенко.–Х.: Одіссей, 2010.–368 c.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.