Правове регулювання охорони лісів в Україні

Петро Іванович Томіленко

Анотація


Стаття присвячена аналізу діючих нормативно-правових актів, що визначають порядок правового регулювання охорони лісів в Україні. Автор досліджує діюче законодавство України щодо охорони лісів, а також аналізує його ефективність. Надано підходи до вирішення проблем охорони лісів.

Ключові слова


охорона лісів; органи державної влади; екологічне законодавство; збереження лісів

Посилання


Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка.–К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008.–720 с.

Конституція України: чинне законодавство станом на 03 березня 2014 р.: (Відповідає офіц. текстові)–К.: Алерта, 2014.–88 с.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ; Офіц. текст: за станом на 19 березня 2009 р.–К.: Відомості Верховної Ради України.–1991.–№ 41.–Ст. 546.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2011 р. № 2818-VI [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2818-17

Лісовий кодекс України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України.–1994.–№ 17.–Ст. 100.

Кримінальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 20 вересня 2013 р. (Відповідає офіц. текстові)–К.: Алерта, 2013.–184 с.

Статистична звітність форми № 7 (річна) «Звіт про склад засуджених» // Офіційний веб-портал «Судова влада України» [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:// cjurt.gov.ua/ sudova_statystyka/

Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство із змінами та допов. на 2 вересня 2013 р.: (Відповідає офіц. текстові)–К.: Алерта, 2013.–224 с.

Про заходи щодо посилення державного контролю у сфері охорони, захисту, використан-ня та відтворення лісів: Указ Президента України від 5 січня 2004 р. № 1/2004 [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/1/2004

Про затвердження Положення про Державне агентство лісових ресурсів України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 458/2011 // Офіційний вісник Президента України.–2011.–№ 11.–20 квітня.–Ст. 621.

Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/724-2007-%D 0%BF

Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/ 761-2007- D0%BF

Про затвердження Санітарних правил в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 555-95-%D0%BF

Правила рубок головного користування: затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364 [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ z0085-10

Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин: наказ Генерального прокурора України від 04.10.2011 № 3/2гн (із змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 25.01.2012 № 3/2гн-1) [Електронний ресурс].–Режим доступу: www.gp.gov.ua/

Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/main/ tt1001

Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля: наук.-практ. посіб. / [В.В. Костецький, О.М. Литвак, Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, А.А. Матвієць та ін.]; за ред. О.М. Литвака, Є.М. Блажівського.–К.: Алерта, 2013.–358 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.