Інформаційні загрози та безпека сучасного українського суспільства

Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


В статті досліджуються питання поняття інформаційної безпеки України, стан її правового регулювання, аналізуються основні загрози і виклики, які виникають у суспільстві у зв’язку з розвитком інформаційного суспільства та акцентується увага на потребах вдосконалення системи інформаційної безпеки держави на законодавчому рівні.

Ключові слова


інформація; інформаційне суспільство; інформаційні правовідносини; кібербезпека

Посилання


Гнатюк С. Л. Проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні / С. Л. Гнатюк // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1(2). – С. 95-101.

Новицкий Г. В. Проблемы обеспечения национальной безопасности в условиях глобализации / Г. В. Новицкий // Геополитика – безопасность – терроризм: сб. ст.; под. ред. Е. А. Вертлиба, Л. М. Бонданца. – Бишкек: Изд-во Бийиктик, 2006. – С. 123-128.

Доктрина інформаційної безпеки України від 28 квітня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/ control/ uk/ publish/article?art_id=113319&cat_id=61025

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010 -%D1%80.

Міжнародна інформація. Навчальний посібник / Кудрявцева С. П., Колос В. В. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 400 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/ 21985/

Дракер П. Посткапиталистическое общество / П. Дракер // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. – М.: Academia, 1990. – С. 78-90.

Шкарупа В. Інформатика як основа формування інформаційного суспільства та як об’єкт правознавства / В. Шкарупа, Т. Субіна // Правова інформатика. – 2004. – № 4. – С. 19-26

Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 164 с.

Антонюк В. В. Механізми державного реагування на сучасні виклики та загрози інформаційній безпеці / В. В. Антонюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka. com.ua/?op=1&z=747.

Казарін П. Кому потрібна Україна? / П. Казарін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/02 /24 /7059622/.

Громадська рада при Держкомтелерадіо пропонує створити законодавчі основи для професійного «кібер-війська» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/ kontekst/2015-02-25/104181.

Die Welt: Киев ищет добровольцев для «интернет-армии» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.net/politics/ 1048581-die-welt-kiev-ischet-dobrovoltsev-dlya-internet-armii.html.

За один день у «Інформаційних військах» зареєструвалось 35 тисяч людей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radio24.ua/news/ show SingleNews.do?objectId=31743


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.