Криміналізація зради держави і монарха у «Правах, за якими судиться малоросійський народ»

Михайло Іванович Колос

Анотація


У статті розкрито результати дослідження положень «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року, розроблених Кодифікаційною комісією Гетьманщини та спрямованих на охорону маєстату російського імператора в українських землях. Кримінально-правовий аналіз відповідних правових норм здійснено крізь призму об’єктивних і суб’єктивних ознак протиправних діянь, а також видів покарань, у тому числі стягнень і обмежень матеріального характеру, котрі мали застосовуватися судом до зрадників та їхніх близьких родичів. Зроблено висновки про сутнісний зв’язок положень названої правової пам’ятки з положеннями Статуту Великого князівства Литовського.


Ключові слова


кримінальна відповідальність; види покарань; зрада монархові; зрада державі

Посилання


Василенко М. П. Пам’ятник української прав-ничої літератури ХVІІІ століття / М. П. Василенко // Вибрані твори у 3-х т.: Т. 2. Юридичні праці / упор.: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарчук, А. Ю. Іванов, Є. В. Ромінський; Відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко. – К.: Юридична думка; Академперіодика, 2006. – 560 с.

Вислобоков К. А. Визначна пам’ятка українського права: джерела, зміст, система та соціально-політичні передумови створення // Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. / Відп. ред. і передм. Ю. С. Шемшученко; упор. і нарис К. А. Вислобоков. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1997. – 547 с.

Список членів Кодифікаційної комісії (додаток) // Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. / Відп. ред. і передм. Ю. С. Шемшученко; Упор. і нарис К. А. Вислобоков. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1997. – 547 с.

Україна в 1714–1768 роках // Атлас історії України. – К.: Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», 2012. – 152 с.

Колос М. Литовский Статут: уголовно-правовая ответственность за измену государству и Великому князю Литовскому / М. Колос // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. – 2014. – № 5. – С. 154–159.

Латинская юридическая фразеология / Сост. Б. С. Никифоров. – М.: Юридическая литература, 1979. – 264 с.

Падох Я. Нарис історії українського карного права / Я. Падох. – Мюнхен: Молоде життя, 1951. – 131 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.