ПРОТИДІЯ ХАБАРНИЦТВУ СУДДІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Сергій Євгенович Дідик

Анотація


У статті проводиться аналіз норм кримінального законодавства деяких зарубіжних країн, що передбачають відповідальність суддів за хабарництво. На основі проведеного дослідження робиться висновок про необхідність використання зарубіжного досвіду для удосконалення національних кримінально-правових норм у цій сфері.

Ключові слова


хабарництво; суддя; протидія; кримінальна юстиція; кримінальне законодавство

Посилання


Костенко О. М. Наука проти корупції (концепція «активної юстиції» у протидії корупції). - Режим доступу : http://narodna.pravda.com.ua/politics/49bal05b84b43.

Костенко О. М. Проблеми кримінального права, кримінології та кримінальної юстиції // Правова держава. Спеціальний випуск. - К., 2004. - 151 с.

Судовий захист прав людини в Україні і проблеми кримінальної юстиції / [Костенко О. М., Нагребельний В. П., Кваша О. О. та ін.] - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. - 48 с.

Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права / М. Ансель // Очерки сравнительного права; отв. ред. В. А.Туманов. - М. : Прогресс, 1981. - С. 38-41.

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Под ред. Д. А. Шестакова. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. - 524 с.

Уголовный кодекс Голландии / Под ред. Б. В. Волженкина. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. - 510 с.

Уголовный кодекс Франции / Под ред. Л. В. Головко. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 650 с.

Уголовный кодекс Норвегии / Под ред. доктора юрид. наук Ю. В. Голика / Пер. с норв. А. В. Жмени. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. - 376 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.