АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Ігор Володимирович Хорт

Анотація


У статті автор розглядає принципи правової держави. Автор звертає увагу на механізм реалізації таких принципів як верховенство права, розподіл влади, реальності прав і свобод людини та громадянина, законності, ефективної діяльності органів влади.

Ключові слова


правова держава; громадянське суспільство; верховенство права; розподіл влади; права і свободи людини і громадянина; законність; правосвідомість; правова культура

Посилання


Конституція України : прийнята 28 червня 1996 року (зі змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222).

Довбуш Т. Принципы правового государства и механизм их реализации: теоретико-правовой анализ. - СПб., 2005. - С. 18-20.

Козюбра М. Правовий закон: проблема критеріїв // Вісник Академії правових наук. - 2003. - № 2(33), № 3(34). - 95 с.

Бандурка О. Крок до правової держави // Право України. - 1991. - № 3 - С. 11-13.

Васькович Й. Проблеми й перспективи становлення і розвитку правової держави в Україні // Право України. - 2000. - № 1. - С. 32-35.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.