РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕАМБУЛИ

Броніслав Артурович Тоцький, Зоряна Степанівна Черненко

Анотація


У статті проаналізовано теоретичні та практичні засади використання преамбули. Загальна позиція ролі преамбули розглядається через призму принципу пропорційності, який є надзвичайно актуальним при розвиткові правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів.

Ключові слова


преамбула; верховенство права; держава; Конституція; демократичний

Посилання


A-G v Prince Ernest Augustus of Hanover [1957] AC 463.

Alastair MacAdam and Tom Smith, Statutes (3rd ed, 1993). - 379 p.

Bowtell v Goldsbrough, Mort & Co Ltd (1906)3 CLR 444,451.

Case of Golder v. the United Kingdom, no. 4451/70.

Case of Handyside v. the United Kingdom, no. 5493/72.

Case of United communist party of Turkey and others v. Turkey, no. 133/1996/752/951.

F A R Bennion, Statutory Interpretation: A Code (2nd ed, 1992). - 913 p.

Intergenerational Justice in the United States Constitution,

The Stewardship Doctrine: Constitutional Text. The Preamble. - http://www.conlaw.org/Intergenerational-Intro.htm.

Miyazaki S. The Martens Clause and international humanitarien law // Studies in honor of J.Pictet. 10. Geneva. - The Hague, 1984. - P. 433-444.

Powell v Kempton Park Racecourse Co Ltd [1899] AC 143,157.

Ryallv Rowles (1749) 1 Ves Sen 348.

Stowell v Lord Zouch (1562) 1 Piowd 353.

Aвакьян С. Л. Конституция России: природа, эволюция, современность : 2-е изд. — М., 2000. — 150 с.

Артемьева Р. В. Преамбула Конституции Российской Федерации: нормативное содержание и проблемы реализации : автореф. ... канд. юрид. наук. - М., 2007. - 27 с.

Бержерон Р. К. Правила нормопроектування. - К., 1999. - 82 с.

Досвальд-Бек Л. Международное гуманитарное право и Консультативное заключение.

Решение международного Суда относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения // Международный журнал Красного Креста. 1997. - № 14. - С. 57-79.

Пустогаров В.В. Оговорка Мартенса - история и юридическое содержание // Право и политика. - 2000. - № 3. - С. 75-83.

Татам А. Право Європейського Союзу : підручник. - К. : Абрис, 1998. - 424 с.

Решение экономического суда СНГ № 01-1/3-04 о толковании соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников содружества независимых государств от 20 марта 1992 года (принято в г. Минске 10.11.2004).

Рішення Конституційного Суду України у справі про відповідальність юридичних осіб під 30 травня 2005 року. - № 7-рп/2001.

Рішення Конституційного Суду України у справі щодо конституційності тлумачення Верховною Радою України статті 98 Конституції України від 11 липня 1997 року. - N° 3-зп.

Рішення Конституційного Суду України у справі про застосування української мови від 14 грудня 1999 року. - № 10-рп/99.

Рішення Конституційного Суду України у справі про здійснення влади народом від 5 жовтня 2005 року. - № б-рп/2005.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.