ВИТОКИ ІДЕЇ «ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ» ЯК ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНУ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ВЧЕННІ ПЛАТОНА

Олена Григорівна Башук

Анотація


У статті проаналізовано практичні поради Платона щодо облаштування держави та укладання законодавства, що демонструє не лише спільність його ідей із концепцією правової держави, але й відкриває невичерпне джерело рішень, корисних для подальшого розвитку правової думки.

Ключові слова


закон; держава; пріоритети; Платон; наукова думка; принципи

Посилання


Платон. Законы // Платон. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4 / пер. с древнегреч. ; общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. - М. : Мысль, 1994. - С. 71-437.

Асмус В. Ф. Платон. - 2-е изд. - М. : Едиториал УРСС, 2005. - 160 с.

Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Молодая гвардия, 2005. - 392 с.

Нерсесянц В. С. Платон. Из истории политической и правовой мысли. - М. : Юрид. лит., 1984. - 104 с.

Нерсесянц В. С. Политические учения Древней Греции. - М., Наука, 1979. - 263 с.

Нерсесянц В. С. Право и закон. Из истории правовых учений. - М. : Наука, 1983. - 366 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.