УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Тетяна Вікторівна Рудник

Анотація


У даній статті досліджується кримінально-виконавче законодавство та аналізується стан практичної реалізації при виконанні покарання у виді позбавлення волі на міжнародно-правових стандартах з прав людини. Дається висновок про необхідність подальшого удосконалення кримінально-виконавчого законодавства і вносяться відповідні пропозиції.

Ключові слова


кримінально-виконавче законодавство; покарання у виді позбавлення волі; міжнародно-правові стандарти з прав людини; поводження із засудженими

Посилання


Пепеляєв С.Г. Європейський правовий гуманізм: Автореф. дис... канд. юрид. наук / С.Г. Пепеляєв. - К., 2005. - 21 с.

Льовочкін В.А. Нормативно-правові та організаційні засади забезпечення реалізації в Україні міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі: Авгореф. дис. ... канд. юрид. наук. / В.А. Льовочкін. - К., 2002.- 18 с.

Рудник В. / Отрицательные последствия применения уголовного наказания в виде лишения свободы и комплексный подход к их нейтрализация : метод, рек. в помощь практ. работникам исправительно-трудовых учреждений / В. I. Рудник. - К. : ГУИД МВД УССР, 1989. - 41 с.

Кримінально-виконавче законодавство України. Кримінально-виконавчий кодекс України. Нормативно-правові акти / Упоряд.: B.C. Ковальський, Ю.М. Хахуда. - К.: Юрінком Інтер, 2005.- 432 с.

Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій / [упоряд. Т. Яблонська]. - К. : Сфера, 2002. - 296 с.

Рудник Т.В. Принцип гуманізму в міжнародних стандартах і в поводженні із засудженими до позбавлення волі // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. - К.: Ін-т держави і прав ім. В.М. Корецького ПАН України, 2008. - С . 564.

Степанюк А.Х. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України / А. X. Степанюк, І.С. Яковець. - Харків: Кроссроуд, 2007. - 184 с.

Туберкульоз - медико-соціальна і політична проблема влади та громадянського суспільствa // http://wwv.moz.gov.ua/ua/ main/ comaids/ca_anpb/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.