КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЛУЖБОВУ НЕДБАЛІСТЬ ЗА ЗАРУБІЖНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Наталія Юріївна Худякова

Анотація


У даній статті проведено порівняльний аналіз кримінального законодавства зарубіжних країн щодо кримінальної відповідальності за службову недбалість.

Ключові слова


службова недбалість; службові особи; службові злочини; кримінальне законодавство зарубіжних країн

Посилання


Кримінальний кодекс України. - Харків : Одіссей, 2008.

Уголовный кодекс Республики Казахстан. - СПб., 2001.

Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. и вступ. статья канд. юрид. наук А. И. Лукашова и канд. юрид. наук Э. А. Саркисовой; перевод с латышского канд. юрид. наук А. И Лукашова. - СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

Уголовный кодекс Российской Федерации. - М., 2004.

Уголовный кодекс Республики Казахстан. - Минск : Тессей, 2000.

Уголовный кодекс Республики Беларусь. - Минск: Тессей, 2000.

Уголовный кодекс Республики Польша. - Минск : Тессей, 1998.

Уголовный кодекс Голландии. - СПб., 2000.

Современное американское уголовное право. - М. : Наука, 1990.

Примерный уголовный кодекс (США). - М. : Прогресс, 1969.

Уголовное право Соединенных Штатов Америки. - М., 1986.

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. - СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Японии) : сборник законодательных материалов / под ред. И. Д. Козочкина. - М., 1999.

Уголовный кодекс Италии / науч. ред. И. Р. Асланова ; пер. с итал. Е. Р. Шубиной. - СПб., 2002. - С. 193.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.