ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЙ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Наталія Анатоліївна Осипенко

Анотація


У статті проаналізовано окремі аспекти законодавчого регулювання честі і гідності у національномуз аконодавстві. Наводяться визначення понять честі і гідності, які містяться в науковій юридичній літературі. Розглядаються спірні питання, які виникають на практиці при застосуванні національного законодавства, яке регулює питання честі і гідності.

Ключові слова


честь; гідність; національне законодавство

Посилання


Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - Харків : «Право», 2008. - 101 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 781 с.

Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1 березня 2008 p. : [відповідає офіц. текстові]. - К.: Видавець ПАЛИВОДА В., 2008. - 116 с. - (Кодекси України).

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р., № 1.

Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт. : В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський (кер.) та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

Вікіпедія. - [Електронний ресурс] - http://ru. wikipedia.org.

Блюмкин В. А. Честь, достоинство, гордость. - М., 1963.

Бару М.И. Охрана трудовой чести по советскому законодательству. - М., 1966.

Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством / Отв. ред. А.И. Масляев. - М, 1985.

Малеина М. Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. - М., 1991.

Блюмкин В. А. О чести и достоинстве советского человека. - М., 1974. - С. 4, 26-27.

Церковна А. О. Гідність і честь у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2003. - 18 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.