ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


У статті досліджуються питання участі органів місцевого самоврядування в системі забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Паралельно, автор деталізує питання участі інших суб 'єків у механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина та основні тенденції, які існують у цій сфері.

Ключові слова


органи місцевого самоврядування; забезпечення прав і свобод; громадянське суспільство; суб'єкти забезпечення прав і свобод людини і громадянина

Посилання


Баранкова В. Перспективи реформування нотаріату України: організаційний та процесуальний аспекти // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2009. - №4 (46). - С. 24-25.

Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства в Україні. // Право України. - 2001. - № 12. - С. 24-27.

Гамаль І.А. Сучасний стан розвитку системи нотаріату в Україні. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: wwv. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2008_2/doc/5/l 5.pdf.

Сенктон Е. Система міського управління / Пер. з анг. С. Куц. - Харків : Центр Освітніх Ініціатив, 2001. - 96с. - (Демократична освіта).

Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України. - Режим доступу: http://pravoznavec.com. uа.

Руденко М. Роль прокуратури у захисті прав та свобод людини і громадянина. - Режим доступу: http://www.j ustinian. com. ua.

Пейн Т. Права людини / Пер з англ. І. Савчак. - Львів : Літопис, 2000. - 288с. - С. 48.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / Пер. з рос. — Харків : Консум, 2001. — 656 с.

Система виконання судових рішень в Україні не відповідає стандартам ЄС. [Електронний ресурс|. - Режим доступу до статті: http://wyvw.minjust.gov.ua/0/13115.

Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці // http://pravoznavec.com.ua.

Журавський В. Реформа місцевого самоврядування в Україні: плюси та мінуси // http://www.lawyer.org.ua.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.