ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ РЕЛІГІЇ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 60-х рр. ХХ ст.

Ігор Олексійович Андрухів, Ростислав Андрійович Калюжний, Анатолій Євгенович Шевченко

Анотація


У статті розглядається  законодавча база і релігійна політика радянської влади щодо свободи совісті і віросповідань у західних областях Української РСР у першій половині 60-х р. р. ХХ ст.

Ключові слова


свобода совісті; свобода віросповідань; законодавство про культи; державно-церковні стосунки; релігійні громади

Посилання


Научный коммунизм: учебник. – М. : Политиздат, 1971. – 496 с.

Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО). – Ф. Р-389 сч. – Оп. 1. – Спр. 20.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5205.

Гордієнко В. В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні. / В. В. Гордієнко // Укр. іст. журн. – 1998. – № 3. – С. 107 – 119.

ДАІФО. – Ф. Р-389 сч. – Оп. 1. – Спр. 21.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5408.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.