ПРО ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА МАЙНОВІ І ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ ЧЛЕНІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УЧАСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ

Людмила Станіславівна Тараненко

Анотація


Розглянуто практику вирішення судами справ щодо майнових і земельних паїв. Проаналізовано рішення судів з цих питань з участю аграрних підприємств кооперативного типу. Розкрито проблеми вирішення справ судами по паях. Дано характеристику законодавству, яке регулює питання паїв. Ви-світлено окремі умови договору про надання правових послуг по захисту прав сільськогосподарських підприємств дорадчою службою. Розкрито роль державної виконавчої служби по виконанню рішень судів з участю представників дорадчої служби.

Ключові слова


судова практика; земельні і майнові паї; законодавство про паї; дорадча діяльність; договір на правові послуги; виконання рішень судів; державна виконавча служба; представництво

Посилання


Конституція України. Закон України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами та доповненнями). — К., 2004.

Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації : постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008. № 1040 // Урядовий кур'єр. —

— № 238. — 18 грудня.

Про правонаступництво : закон України від 18.10.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №46. — Ст. 617.

Про порядок тимчасової дії на території України тимчасових актів законодавства Союзу РСР : постанова Верховної Ради України від 12.09.1991р., №1545-ХП. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №46. — Ст. 621.

Положення про юрисконсульта (головного, старшого) колгоспу : прийнято радою колгоспів України 10.04.1981р. // Рекомендації по штатній чисельності та основних функціях керівних працівників, спеціалістів і обслуговуючого персоналу колгоспів Української РСР. — Київ : Урожай, 1982.

Инструкция о порядке юридического обслуживания колхозов : утверждена совместным приказом Минсельхоза СССР и Минюста СССР 16.11.1984 р. за №265/25 // Бюлетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1985. — №4. — С. 29-34.

Про порядок юридичного обслуговування колгоспів і радгоспів : лист-роз'яснення Держагропрому УРСР і Міністерства юстиції України від 17.07.1987 р., №21/6-339 і №17.07.1987 p., №6-480-339 // Інформаційно-методичний посібник для працівників юридичних служб органів АПК та агропідприємств по основних питаннях статусу правових служб та організації правової роботи / Укладач С.Ф. Домбровський // Хмельниц. ін-т. регіон, управл. та права, Головне управл. с/г та продовольства Хмельницьк. облдержадміністрації. - Хмельницький, 1998. — 96 с.

Про сільськогосподарську дорадчу діяльність : закон України від 17.06.2004 p. №1807-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — №38. —Ст. 470.

Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки : указ Президента України від 21.02.2002 р. — №170/2002 // Урядовий кур'єр. — 2002. — №48. — 13 березня.

Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям : указ Президента України від 08.08.1995р. №720/95 // Голос України. — 1995. — 12 серпня.

Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай) : указ Президента України від 15.12.1998р. №1353/98 // Офіційний вісник України. — 1998. — №50. — С. 24.

Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки : указ Президента України від 29.01.2001р. №60/2001 // Офіційний вісник України,—2001.—№5.— С. 38. — Ст. 176.

Про колективне сільськогосподарське підприємство : закон України від 14.02.1992 р. №2115-ХІІ // Відомості Верховної Ради. — 1992. — №20. — Ст. 272.

Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) : закон України від 04.11.2010р. №2677-17 // Голос України. — 2010. — №232. — 8 грудня.

Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Законів України «Про виконавче провадження», «Про державну виконавчу службу», «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: станом на 01.02.2011 p. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 616 с.

Земельні та майнові паї : нормативно-правові акти, роз'яснення та судова практика / За заг. ред. М.С. Головатюка. — К. : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. — 316 с.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : указ Президента України від 09.12.2010 р., №1085/2010 // Вісник Президента України. — 2010. — 10 грудня.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.