ОЗНАКИ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСВІТУ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Ольга Федорівна Мельничук

Анотація


У статті аналізуються погляди вчених щодо виокремлення ознак права на освіту та обґрунтовується авторський погляд на проблему. З метою глибшого розкриття змісту правана освіту пропонується поділ ознак на дві групи.

Ключові слова


право на освіту; ознаки; природне право; юридичне право

Посилання


Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / О.Ф.Скакун; пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.

Рабінович П.М. Права людини і громадянина: навчальний посібник / П.М.Рабінович, М.І.Хавронюк. - К.: Атіка, 2004. - 464 с.

Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л.Кулапов, А.В.Малько. - М.: Норма, 2008. - 384 с.

Румянцева Т.С. Конституционное право на образование в социалистических странах: дисс. ...канд. юрид. наук: 12.00.02 / Румянцева Тамара Сергеевна. - М., 1984. - 192 с.

Матюшева Т.Н. Правовой статус гражданина Российской Федерации в сфере образования: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Матюшева Татьяна Николаевна. - Ростов - на - Дону, 1999. - 196 с.

Калпинская О.Е. Право на образование и механизм его реализации в системе МВД России: теоретико-прикладной аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Калпинская Ольга Евгеньевна. - Санкт-Петербург, 2005. - 193 с.

Боняк В.О. Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Боняк Валентина Олексіївна. - К., 2005. - 205 с.

Рыбакова В.В. Конституционное право на общее образование в Российской Федерации: проблемы теории и практики: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Рыбакова Вероника Владимировна. - Екатеринбург, 2005. - 218 с.

Мельничук О. Поняття права на освіту в аспекті інтегративної юриспруденції / О. Мельничук // Юридична Україна. - 2011. - №4. - С. 10-14.

Мельничук О. Поняття та особливості освітніх правовідносин / О. Мельничук // Юридична Україна. - 2010. - №11. - С. 15-19.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.