КРИМІНАЛІЗАЦІЯ НЕВЖИТТЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЩОДО ОСІБ, ВЗЯТИХ ПІД ЗАХИСТ

Іван Володимирович Будім

Анотація


У статті проаналізовані передумови криміналізації та розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист, які передбачали відповідальність за посягання на судові органи та осіб, задіяних до участі в кримінальному судочинстві та за невжиття заходів безпеки щодо таких осіб (від часів Київської Русі до сьогодення).

Ключові слова


криміналізація; забезпечення безпеки; невжиття; заходи безпеки; працівник суду; правоохоронний орган; учасник кримінального судочинства

Посилання


Історія держави і права України. Навч. посіб. / А.С. Чайковський (кер.кол.авт.), В.І. Батрименко, О.Л. Копиленко та інші. За ред. А.С. Чайковського. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 400 с.

Голоднюк М. История развития российского законодательства о преступлениях против правосудия / М. Голоднюк // Уголовное право. - 2000. - № 2. - С. 14-16.

Дришлюк И.А. История развития законодательства об ответственности за преступления против правосудия (УК УССР 1922 и 1927 годов) / И.А. Дришлюк // Актуальні проблеми політики: Збірник наук.праць / Голов. ред. С.В.Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. - Одеса: Юридична література, 2003. - Вип. 16. - С.142-150.

Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.06.99 №10 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: //zakon1.rada.gov .ua/cgibin/laws/main.cgi ?nreg=v0010700-99


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.