ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Олександр Васильович Пономаренко, Владислав Юрійович Молодід

Анотація


У статті досліджуються технічні засоби захисту авторських прав. При цьому визначається поняття технічних засобів захисту, їх місце серед інших цивільних заходів захисту, підстави та пропозиції для класифікації.

Ключові слова


технічні засоби захисту; самозахист

Посилання


Шишка Р.Б. Охорона авторських прав в умовах інформатизації / Р.Б. Шишка // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук., статей. - 2002. - № 1. - С. 223-227.

Про авторське право та суміжні права: Закон України у ред. від 16 серпня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - №43. - 2001. - С. 214

Intellectual Property and the National Information Infrastructure: The Report of the Working Group on Intellectual Property [Електронний ресурс] / Сайт United States Patent and Trademark Office. - Режим доступу: http: //www .uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/

Орлова О.А. Проблемы защиты авторских прав в сети Интернет / О.А. Орлова // Российское предпринимательство. - 2001.- № 3. - С. 71-73.

Бузова Н. Положения об охране технических средств защиты произведений и объектов смежных прав: проблемы их практического применения / Н. Бузова, Л. Подшибихин // Авторское право и смежные права. - 2005. - № 5. - С. 8-29.

Цивільний кодекс України: Кодекс від 16 березня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 11. - С. 461.

Гражданское право: в 2т. / [за ред. Е.А. Суханова] . - М.: Изд-во БЕК, 2002. - Т.1. – 816 с.

Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. / О.М. Пастухов. - К.: вид. «Школа», 2004. - 144 с.

Ващинець І.І. Цивільно-правова охорона авторських прав в умовах розвитку інформаційних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право». / І.І. Ващинець. - К. : Нац. акад. наук України. Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького, 2006. - 20 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.