ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ІНФОРМАЦІЮ В УКРАЇНІ

Олег Валерійович Бойченко, Оксана Олександрівна Ончурова

Анотація


Розглянуті ключові моменти нормативно-правових актів національного та міжнародного характеру у сфері захисту прав людини. Визначені основні нормативні прогалини у сфері забезпечення права людини на інформацію. Запропоновані деякі напрямки удосконалення механізму реалізації пра- ва людини на інформацію.

Ключові слова


право на інформацію; інформаційне суспільство; засоби масової інформації

Посилання


Ткаченко А.А. Права человека в информационном пространстве Украины / Ткаченко A.A. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: //httpy/www.mai.icrb.donntu.edu.ua/2008/fvtiAkachc

nko/library/4.htm.

Apicтoвa І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти : монографія / За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М. — X. : Університет внутрішніх справ, 2000. — 368 с.

Баймуратов М.А. Международное право : учебник / Баймуратов М.А. — X. : Одиссей. 2000. — 736 с.

Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-1V BP / ВВР України. 2003. — №№ 40-44. — Ст. 356.

Петров Є.В. Інформація як об'єкт цивільно-правових відносин : дисертація на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 12.00.03 /Петров Є.В. — X. : Національний університет внутрішніх справ, 2003.—184 с.

Конституція України : від 28.06.1996 р. // ВВР України. — 1946. — № 30. — Ст. 141.

Запровадження європейських стандартів до українського медіа простору. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: hltp://w3vw.coe.kiev.ua/-projects/short%20fact.html.

Закон України про інформацію від 02.10.1992 p. №2657-ХI // BBP України. - 1992. - №48 - Ст. 650.

Интеграция Украины в Европу может быть затруднена. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

hUp://www.rian.ru/world/20 II0121/3245495 30. html.

Кушакова Н. В. Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз) : дисертація на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. «Конституційне право» 12.00.02 / Кушакова Н. В. — К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2003. — 208 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.