ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Оксана Романівна Ящищак

Анотація


У статті досліджено (зокрема на основі порівняльного аналізу законодавства України та законодавства деяких зарубіжних країн) систему та повноваження державних органів у сфері регулювання діяльності фінансових установ, запропоновано шляхи перерозподілу владних повноважень фінансових регуляторів. Досліджено правовий статус саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг.

Ключові слова


ринок фінансових послуг; фінансова послуга; саморегулівна організація; фінансове посередництво; небанківська фінансова установа; універсальна фінансова установа; державне регулювання ринку фінансових послуг

Посилання


Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради. - 2003.- №18, 19-20, 21-22, С. 144.

Рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку щодо затвердження Основних засад розвитку саморегулювання на фондовому ринку України № 350 від 22 листопада 2001 // Інфодиск «Законодавство України».

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради - 2002. - № 1. - Ст.1.

Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради. - 2006. - N№31. - С. 268

Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року // Відомості Верховної Ради. - 2002. - № 15. - С. 101.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про затвердження Положення про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок № 6280 від 3 жовтня 2006 року // Інфодиск «Законодавство України».

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради - 2003. - № 47 - 48. - С. 372.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради . - 2003. - №№ 40-44. - С. 356.

Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1999. - XXVI- 262 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.