ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ

Ірина Петрівна Устинова

Анотація


У статті проводиться аналіз чинних наукових поглядів щодо проведення класифікації фінансових санкцій, доцільність таких класифікацій для законодавця, юристів-практиків та суб 'єктів фінансових правовідносин.

Ключові слова


фінансові санкції; класифікація фінансових санкцій; пеня; штрафи

Посилання


Лейст О.Э. Структура норм права. Теория государства и права / О. Э. Лейст; под ред. А. С. Пиголкина. - М. : Изд-во МГУ, 1996. - 384 с.

Ровинский Е. М. Советское финасовое право: учеб. пособие для студ. ВЮЗИ / Е.М. Ровинсикй. - М. : МГЭИ, 1957. - 188 с.

Усенко Р. А. Фінансові санкції за законодавством України : монографія / Р. А. Усенко; від. ред. Д. М. Лук'янець. - К. : Дакор, КНТ, 2007. - 164 с.

Титов А. С. Недоимка: Правовое регулирование взыскания / А.С. Титов. - М. : АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. - 218 с.

Музика О. А. Фінансове право: навч. посіб. / О.А. Музика - К. : Паливода, 2004. - 220 с.

Фінансове право. Академічний курс: підручник/ О.П. Орлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2010.- 808 с.

Савченко Л. А. Фінансове право: навч. посіб. / Л.А. Савченко, А. В. Цимбалюк, В. К. Шкарупа [та ін.]. - Ірпінь: Акад. ДПС України, 2001. - 85 с.

Іванський А. Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз: монографія. - О. : Юридична література, 2008. - 504 с.

Будько З. М. Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. «Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційнне право» / З.Н. Будько. - Запоріжжя, 2005. - 218 с.

Финансовое право: учебник / отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. - 2.е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Вердби, Изд-во Проспект, 2007. - 528 с.

Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Практикум. / Е.С. Дмитренко - К.:Атіка, 2004.- 216 с.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. № 1533. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http: www/ president.gov.ua.

Податковий кодекс України Голос України . - 2010. - 4 груд. - № 229-230. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http: www/president.gov.ua.

Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б. Н. Топорнин. - М. : Юристъ, 2001. - 730 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.