СУБ'ЄКТНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


У статті досліджуються питання поняття і класифікації суб 'єктів забезпечення прав і свобод людини і громадянина та зосереджується увага на співвідношенні їх повноважень по забезпеченню прав і свобод людини і громадянина.


Ключові слова


суб'єкти забезпечення прав і свобод людини і громадянина; громадянське суспільство; механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина; права і свободи людини і громадянина

Посилання


Голосніченко І.П. Адміністративне право України: основні поняття / І.П. Голосніченко. - К. : ГАН, 2005. - 232 с.

Бельский К.С. О системе специальных методов полицейской деятельности / К.С. Бельский, Б.П. Елисеев, И.И. Кучеров // Государство и право. - 2003, № 4. - С.14.

Георгієвський Ю.В. Адміністративна юстиція: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ю.В. Георгіївський. - Харків, 2004. - 16 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін.; - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 781 с.

Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою) / Л.А. Луць. - К.: Атака, 2007. - 412с.

Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учеб. пособ. / М.Н. Марченко. - М., 1999. - 656 с.

Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник / С.Г. Стеценко. - К.: Атака, 2007. - 624 с.

Тер-Акопов А.А. Юридическая безопасность человека в Российской Федерации (основы концепции) / А.А. Тер-Акопов // Государство и право. - 2001, № 9. - С. 13.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.